Våra värderingar

Ett enda team, förenat av gemensamma värderingar

 

Bongs värderingar är vår företagskulturs DNA. De ger uttryck för vad varje enskild medlem i teamet tror på, vårt beteende och vår inställning till utmaningar.

Att vara en del av Bong är att dela våra värderingar. 

 

Our Values

Att möta kundens utmaningar är alltid vår utgångspunkt. Vi gör det där lilla extra för att hjälpa och hantera våra kunders behov, och förstå deras affärsmål. Därför uppmuntrar vi regelbunden kundkontakt på alla nivåer i vår organisation.

Vi värdesätter och uppmuntrar ett starkt teamarbete. Vi inser att genom att arbeta tillsammans kan vi prestera vårt bästa. Detta tänkande gäller hela organisationen, där bästa praxis alltid delas mellan avdelningarna och enheterna. Det är denna anda av att man hjälper varandra att bli bättre som gör det till mer än bara ett jobb att arbeta här.

Förändring är det enda som är beständigt. För att kunna erbjuda lösningarna på morgondagens utmaningar är vi inriktade på förändring. Det är förändring som möjliggör utveckling, innovation och tillväxt. För att behålla vår strävan efter fulländning och vårt fokus på kunden ser vi varje ny förändring som en möjlighet.

Vi mäter oss mot den bästa i klassen snarare än den närmaste konkurrenten. Det innebär att sätta upp ambitiösa mål och förutse vad som krävs för morgon-dagens framgång. Vi är stolta över vårt arbete och nöjer oss aldrig med att göra saker halvdant, vilket gör att vi är ständigt beredda, ansvarsfulla och har ett öppet sinne. Vi förstår att det endast är genom att hålla våra löften och överträffa förväntningarna som vi kan  uppnå fulländning i allt vi gör.

En riktigt bra arbetsmiljö är en plats där man inspireras till framgångsrik utveckling. För det krävs det respekt och en kultur där människor känner sig bekväma med att prata öppet och uppriktigt med varandra. Vi spelar inga politiska spel, utan vi behandlar alla med respekt oavsett vilken ställning eller kompetens man har. Vi förstår att människor är unika och därmed olika, och vi uppskattar dessa personliga skillnader.

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy