Koncernledning

Kai Steigleder

Verkställande direktör 

Affärsenhetschef Centraleuropa
Född 1963

Anställd sedan 2007

kai.steigleder@bong.com

Aktier i Bong: 42 000 aktier

Carsten Grimmer

CFO
CFO Centraleuropa
Född 1973
Anställd sedan 2014

carsten.grimmer@bong.com

Jeff Greenleaf

Affärsenhetschef Storbrittanien 

Född 1962

Anställd sedan 1992

jeff.greenleaf@bong.com

Aktier i Bong: 55 000 aktier

Pascal Gravouille

Affärsenhetschef Sydeuropa och Nordafrika

Affärsenhetschef Retail

Född 1962

Anställd sedan 2010

pascal.gravouille@bong.com

Aktier i Bong: 83 500 aktier

Krzysztof Kubasiak

Affärsenhetschef Norden 

Född 1973

Anställd sedan 2003

k.kubasiak@bong.com

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy