Historia

Bong grundas i universitetsstaden Lund, av Carl Fredrik Bong. Där stannar man sin verksamhet som ett bokbinderi.

Bong flyttar till Kristianstad och är nu ett etablerat och välkänt bokbinderi.

Fortsättning följer...

Bong går samman med Hamelin och blir dubbelt så stort.

Bong är nu marknadsledare i Skandinavien och introduceras på OTC-aktielistan, senare OMX, med en expansion på den nordiska marknaden.

Den första kuvertmaskinen
installeras och Bong utvecklas
nu till kuvertproducent.

Bong förvärvar AB Sture Ljungdahl, det största kuvert-produktionsbolaget
i Norden.
Två stora familjeföretag blir ett.

Genom förvärvet av Wolf-Bauwen Group, blir företaget dubbelt så stort och därmed den största kuverttillverkaren i Europa.

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy