Valberedningen

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att inför årsstämma i samråd med huvudägarna bland annat lämna förslag till styrelsens sammansättning.

 

Den av årsstämman 2021 utsedda valberedningen bestod av tre medlemmar:

Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Per Åhlgren (GoMobile Nu AB) och Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB). Stéphane Hamelin utsågs till valberedningens ordförande.

 

I enlighet med valberedningsinstruktionen, antagen av årsstämman 2021 för tiden fram till årsstämman 2022 (Protokoll Årsstämma 2021), ska valberedningen, för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter väsentligen skulle reducera sitt aktieägande i bolaget eller för det fall en ledamot inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2022, ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

 

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till:

Bong AB (publ)
Valberedningen för Bong AB
Att: Mattias Östberg
Box 516
291 25 Kristianstad

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy