Styrelse

Christian Paulsson

 

Född 1975. Styrelsens ordförande sedan maj 2016 och ledamot sedan 2014. Ledamot i revisionsutskottet och ordförande i ersättningsutskottet.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bachelor of Business Administration, European University Bruxelles. M&A Rådgivare Paulsson Advisory AB, VD Formar Assistans AB, VD Liv ihop AB (publ), Vice VD och VD på affärssystemföretaget IBS AB samt VD på fondkommissionärsfirman Lage Jonason AB, erfarenhet inom Corporate Finance på bland annat Mangold Fondkommission, Alfred Berg/ ABN Amro Fondkommission och Booz & Co.

 

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Huntway AB, Paulsson Advisory AB.

 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Liv ihop AB (publ), Styrelseledamot i Hubbr AB, IBS AB, Caperio Holding AB och Apper Systems AB.

 

Innehav: 9 126 695 aktier genom Paulsson Advisory AB.

Eric Joan

 

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2010.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Utbildad vid École Polytechnique Universitaire de Lille och Harvard Business School.

 

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör för Hamelin Group.

 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): -

 

Innehav: -

Per Åhlgren

 

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2020.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Reservofficer i Armen, Rank Kapten. Plutonchef i Svenska FN-bataljonen på Cypern. Tio års erfarenhet från derivathandel i London för Salomon Brothers, Bear Stearns och Deutsche. Medgrundare till Eurotrade Securities som senare förvärvades av Nordnet. Medgrundare till Mangold AB.

 

Andra pågående uppdrag: Ordförande Mangold AB och WESC AB. Styrelseledamot och VD i Runaware Holding AB. Styrelseledamot i det helägda Investmentbolaget GoMobile NU AB.

 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Ordförande Black Earth Farming samt styrelsemedlem Ress Capital AB och The Skirt Factory.

 

Innehav: 31 539 202 aktier genom GoMobile Nu Aktiebolag

Stéphane Hamelin

 

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2010. Ordförande i valberedningen och ledamot i ersättningsutskottet.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör för Bong AB. Verksam vid Borloo advokatbyrå 1984-1989.

 

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande för Supervisory Board i Holdham S.A.S

 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): -

 

Innehav: 52 850 282 aktier genom Holdham S. A.

Arbetstagarledamöter

Mats Persson

 

Född 1963. Arbetstagarrepresentant sedan 2020, suppleant sedan 2001.
Representant för Grafiska Personalklubben.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Fabriksarbetare Bong Sverige AB.

 

Andra pågående uppdrag: -

 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): -

 

Innehav: -

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy