Arkiv


 

Årsstämma 2021

 

Årsstämma 2020Årsstämma 2019 

 


Årsstämma 2018


Årsstämma 2017
 
Årsstämma 2016


Extra Bolagsstämma 2016


Årsstämma 2015

 

Årsstämma 2014

Årsstämma 2013

 

Extra Bolagsstämma 2013

 

Download notice of meeting here >>

Download proxy form here >>

 

Årsstämma 2012

 

Årsstämma 2011 


 

Styrelsens beslut och yttrande

- Styrelsens för Bong AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

- Styrelsens förslag till vinstutdelning jämte motiverat yttrande däröver

- Styrelsen för Bong AB (Publ) yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

- Styrelsens redovisning av ersättningskommitténs utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare m.m. 

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy