Teckningsoptioner

För obligationsinnehavare som önskar utnyttja teckningsoptioner hänvisar Bong till Aqurat Fondkommissions hemsida för vidare information samt anmälningssedel.

 

För att komma till Aqurats Fondkommissions hemsida klicka här.

 

Kommande teckningsperioder

2018-11-16 - 2018-12-06 

 

 

- Brev till optionsinnehavare

 

- Villkor för teckningsoptioner serie 2016/2019 avseende nyteckning av aktier i Bong AB (publ) 

 

 

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy