Sammanställning 24 augusti 2011- 11 maj 2022

Sammanställningen avser information som Bong AB (publ) har offentliggjort under perioden från och med den 24 Augusti 2011 till och med den 11 Maj 2022.


Finansiella rapporter

2022-05-11  Delårsrapport januari-mars 2022

2022-04-20  Årsredovisning 2021


2022-02-10  Delårsrapport januari-december 2021


2021-11-11  Delårsrapport januari-september 2021


2021-07-15  Delårsrapport januari-juni 2021


2021-05-12  Delårsrapport januari-mars 2021


2021-04-21  Årsredovisning 2020


2021-02-11  Delårsrapport januari-december 2020


2020-11-12  Delårsrapport januari-september 2020


2020-07-15  Delårsrapport januari-juni 2020


2020-05-14  Delårsrapport januari-mars 2020


2020-04-28  Årsredovisning 2019


2020-02-13  Delårsrapport januari-december 2019


2019-11-15  Delårsrapport januari-september 2019


2019-07-12  Delårsrapport januari-juni 2019


2019-05-16  Delårsrapport januari-mars 2019


2019-04-25  Årsredovisning 2018


2019-02-14  Bokslutskommuniké januari-december 2018


2018-11-15  Delårsrapport januari-september 2018


2018-07-12  Delårsrapport januari-juni 2018


2018-05-16  Delårsrapport januari-mars 2018

2018-04-25  Årsredovisning 2017

2018-02-15  Bokslutskommuniké januari-december 2017

2017-11-16  Delårsrapport januari-september 2017

2017-07-12  Delårsrapport januari-juni 2017

2017-05-17  Delårsrapport januari-mars 2017

2017-04-20  Årsredovisning 2016


2017-02-16  Bokslutskommuniké januari-december 2016

2016-11-17  Delårsrapport januari-september 2016

2016-07-18  Delårsrapport januari-juni 2016

2016-05-18  Delårsrapport januari-mars 2016

2016-02-18  Bokslutskommunké januari-december 2015


2015-11-19  Delårsrapport januari-september 2015


2015-07-15  Delårsrapport januari-juni 2015

 

2015-05-20  Delårsrapport januari-mars 2015 

2015-02-19  Bokslutskommuniké 2014 

 

2014-11-13  Delårsrapport januari-september 2014

 

2014-07-14  Delårsrapport januari-juni 2014

 

2014-05-21  Delårsrapport januari-mars 2014 

 

2014-02-13  Bokslutskommuniké 2013 

 

2013-11-21 Delårsrapport januari-september 2013

 

2013-07-12  Delårsrapport januari-juni 2013 

 

2013-05-22  Delårsrapport januari-mars 2013

 

2013-02-14  Bokslutskommuniké 2012

 

2012-11-14  Delårsrapport januari-september 2012

 

2012-07-13  Delårsrapport januari-juni 2012

2012-05-15  Delårsrapport januari-mars 2012
 

2012-02-16  Bokslutskommuniké 2011

 

2011-11-10  Delårsrapport januari-september 2011

 

2011-08-24  Delårsrapport januari-juni 2011


Annan väsentlig information

Pressmeddelande:

 

2011-05-12 ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)


2011-04-06 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

 

2011-01-03 Bong förstärker sin närvaro i Danmark genom förvärv av Egå Offset


2010-11-19 Bong förvärvar polsk tillverkare av förpackningar till e-handel

 

2010-10-29 Ändring av antalet aktier och röster i Bong Ljungdahl AB (publ)

 

2010-10-26 Bong Ljungdahl AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier 

 

2010-10-22 Bong fullföljer samgående med Hamelins kuvertverksamhet

 

2010-09-22 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG LJUNGDAHL AB (publ)

 

2010-09-09 Bong Ljungdahl går samman med Hamelins kuvertdivision

 

Skriv ut

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy