Investerare

Delårsrapport Q1-2022


Ladda ner här!

Händelser på gång hos Bong

 
• Årsstämma, 11 maj 2022, Poströstning

• Delårsrapport januari-mars 2022, 11 maj 2022

• Delårsrapport januari-juni 2022, juli 2022

• Delårsrapport januari-september 2022, november 2022

• Bokslutskommuniké 2022, februari 2023

Kai Steigleder

CEO

Tel: +49 212 233 911 11

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy