Investerare

Delårsrapport Q3-2022


Ladda ner här!

Händelser på gång hos Bong

 
• Bokslutskommuniké 2022, 9 februari 2023

• Årsstämma, 10 maj 2023, Malmö/Poströstning

• Delårsrapport januari-mars 2023, 10 maj 2023

• Delårsrapport januari-juni 2023, juli 2023

• Delårsrapport januari-september 2023, november 2023

Kai Steigleder

CEO

Tel: +49 212 233 911 11

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy