Investerare

Årsredovisning 2020


Ladda ner här!

Händelser på gång hos Bong

 
• Årsstämma 2021, 12 Maj 2021

• Delårsrapport januari-mars 2021, 12 maj 2021

• Delårsrapport januari-juni 2021, 15 juli 2021

• Delårsrapport januari-september 2021, november 2021

• Delårsrapport januari-december 2021, februari 2022
 

Kai Steigleder

CEO

Tel: +49 212 233 911 11

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy