Rapporter

Rapporter om offentliggjord information
 

Klicka här för årlig sammanställning över information från Bong AB

 

Finansiella rapporter 2014

 

2014-11-13 Delårsrapport januari-september 2014 

2014-07-14 Delårsrapport januari-juni 2014

2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013

 

Finansiella rapporter 2013

 

2013-11-21  Delårsrapport januari-september 2013

2013-07-12  Delårsrapport januari-juni 2013 

2013-05-22  Delårsrapport januari-mars 2013

2013-04-28  Bong Årsredovisning 2012

2013-02-14  Bokslutskommuniké 2012

 

Finansiella rapporter 2012

 

2012-11-14  Delårsrapport januari-september 2012

2012-07-13  Delårsrapport januari-juni 2012

2012-05-15  Delårsrapport januari-mars 2012

2012-04-12  Bong Årsredovisning 2011

2012-02-16  Bokslutskommuniké 2011

 

Finansiella rapporter 2011

 

2011-11-10  Delårsrapport januari-september 2011

2011-08-24  Delårsrapport januari-juni 2011

2011-05-12  Delårsrapport januari-mars 2011

2011-04-13  Bong Årsredovisning 2010

2011-02-17  Bokslutskommuniké 2010

 

Finansiella rapporter 2010

 

2010-11-11  Delårsrapport januari-september 2010

2010-08-25  Delårsrapport januari-juni 2010

2010-05-18  Delårsrapport januari-mars 2010

2010-04-29  Bong Årsredovisning 2009  2010-02-19  Bokslutskommuniké 2009

 

Finansiella rapporter 2009

 

2009-11-13  Delårsrapport januari-september 2009  
2009-08-21  Delårsrapport januari-juni 2009  
2009-05-14  Delårsrapport januari-mars 2009  
 

Övrig information, publicerad 090514-100518
Pressmeddelande:
2010-05-18  Årsstämmokommuniké

2010-04-12  Kallelse till Årsstämma
2010-02-03  Klargörande: Bongs affär i Luxemburg
                   avser endast Tycon
 
2010-02-01  Bong tar över Tyvek®-fabrik i Luxemburg
2009-12-18  Bong förstärker sin position på den
                   engelska marknaden

2009-09-01  Nytt Tyvek®-avtal ger snabb tillväxt inom
                   ProPac

2009-08-18  Bong förstärker sin närvaro på den                    svenska marknaden

2009-05-14  Bolagsstämmokommuniké från Bong

Skriv ut

Bong websites
Quick Links