Sammanställning 24 augusti 2011 - 13 november 2014

Sammanställningen avser information som Bong AB (publ) har offentliggjort under perioden från och med den 24 augusti 2011 till och med den 13 november 2014.


Finansiella rapporter

 

2015-02-19  Bokslutskommuniké 2014 

 

2014-11-13  Delårsrapport januari-september 2014

 

2014-07-14  Delårsrapport januari-juni 2014

 

2014-05-21  Delårsrapport januari-mars 2014 

 

2014-02-13  Bokslutskommuniké 2013 

 

2013-11-21 Delårsrapport januari-september 2013

 

2013-07-12  Delårsrapport januari-juni 2013 

 

2013-05-22  Delårsrapport januari-mars 2013

 

2013-02-14  Bokslutskommuniké 2012

 

2012-11-14  Delårsrapport januari-september 2012

 

2012-07-13  Delårsrapport januari-juni 2012

2012-05-15  Delårsrapport januari-mars 2012
 

2012-02-16  Bokslutskommuniké 2011

 

2011-11-10  Delårsrapport januari-september 2011

 

2011-08-24  Delårsrapport januari-juni 2011


Annan väsentlig information

Pressmeddelande:

 

2011-05-12 ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)


2011-04-06 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

 

2011-01-03 Bong förstärker sin närvaro i Danmark genom förvärv av Egå Offset


2010-11-19 Bong förvärvar polsk tillverkare av förpackningar till e-handel

 

2010-10-29 Ändring av antalet aktier och röster i Bong Ljungdahl AB (publ)

 

2010-10-26 Bong Ljungdahl AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier 

 

2010-10-22 Bong fullföljer samgående med Hamelins kuvertverksamhet

 

2010-09-22 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG LJUNGDAHL AB (publ)

 

2010-09-09 Bong Ljungdahl går samman med Hamelins kuvertdivision

 

Skriv ut

Bong websites
Quick Links