Bolagsstyrning

Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på OMX Nordiska Börs, Stockholm (Small Cap). Här finner du beskrivning om hur Bong ämnar agera och sträva efter att leva upp till aktieägare och andra intressenters krav på god ägar- och bolagsstyrning.

Skriv ut

Bong websites
Quick Links