Pressmeddelande

Du kan prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter om Bong AB. Välj språk:

Ange din epostadress och tryck "OK".

2020-09-16

Bong genomför återköp av obligationer

Bong genomför återköp av obligationer

2020-08-20

Bong genomför återköp av obligationer

Bong genomför återköp av obligationer

2020-07-15

Delårsrapport kvartal 2, januari-juni 2020

Delårsrapport kvartal 2, januari-juni 2020

2020-06-25

ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

2020-06-16

Bong erhöll godkännande från obligationsinnehavarna gällande begäran om ändring av villkoren för de utestående seniora obligationerna

Bong erhöll godkännande från obligationsinnehavarna gällande begäran om ändring av villkoren för de utestående seniora obligationerna

2020-05-22

Bong inleder skriftligt förfarande för att erhålla obligationsinnehavares godkännande av vissa villkorsändringar i bolagets utestående seniora obligationer och lämnar uppdatering avseende COVID19

Bong inleder skriftligt förfarande för att erhålla obligationsinnehavares godkännande av vissa villkorsändringar i bolagets utestående seniora obligationer och lämnar uppdatering avseende COVID19

2020-05-19

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

2020-05-14

Delårsrapport kvartal 1, januari-mars 2020

Delårsrapport kvartal 1, januari-mars 2020

2020-04-28

Bongs årsredovisning 2019

Bongs årsredovisning 2019

2020-04-07

Bong senarelägger Årsstämman 2020

Bong senarelägger Årsstämman 2020

2020-03-10

Bong genomför återköp av obligationer

Bong genomför återköp av obligationer

2020-02-13

Bokslutskommuniké kvartal 4, januari-december 2019

Bokslutskommuniké kvartal 4, januari-december 2019

2019-11-15

Delårsrapport kvartal 3, januari-september 2019

Delårsrapport kvartal 3, januari-september 2019

2019-07-12

Delårsrapport kvartal 2, januari-juni 2019

Delårsrapport kvartal 2, januari-juni 2019

2019-05-16

ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

2019-05-16

Delårsrapport kvartal 1, januari-mars 2019

Delårsrapport kvartal 1, januari-mars 2019

2019-04-25

Bongs årsredovisning 2018

Bongs årsredovisning 2018

2019-04-10

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

2019-02-14

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Bokslutskommuniké januari-december 2018

2019-01-02

Carsten Grimmer är ny CFO på Bong

Carsten Grimmer är ny CFO på Bong

2018-11-15

Delårsrapport januari-september 2018

Delårsrapport januari-september 2018

2018-09-12

Bong utser Kai Steigleder till ny VD

Bong utser Kai Steigleder till ny VD

2018-07-12

Delårsrapport januari-juni 2018

Delårsrapport januari-juni 2018

2018-05-16

ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

2018-05-16

Delårsrapport januari-mars 2018

Delårsrapport januari-mars 2018

2018-04-25

Bongs årsredovisning 2017

Bongs årsredovisning 2017

2018-04-10

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

2018-02-15

Bokslutskommuniké januari-december 2017

Bokslutskommuniké januari-december 2017

2018-01-17

KONSOLIDERING AV KUVERTBRANSCHEN I NORDEN

KONSOLIDERING AV KUVERTBRANSCHEN I NORDEN

2017-11-16

Delårsrapport januari-september 2017

Delårsrapport januari-september 2017

2017-07-12

Delårsrapport januari-juni 2017

Delårsrapport januari-juni 2017

2017-05-17

ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

2017-05-17

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017

2017-04-26

Valberedningens förslag avseende styrelse inför Bongs årsstämma 2017

Valberedningens förslag avseende styrelse inför Bongs årsstämma 2017

2017-04-20

Bongs årsredovisning 2016

Bongs årsredovisning 2016

2017-04-10

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

2017-02-16

Bokslutskommuniké Januari-december 2016

Bokslutskommuniké Januari-december 2016

2016-12-21

Pia Fjellander ny CFO på Bong

Pia Fjellander ny CFO på Bong

2016-11-17

Delårsrapport januari-september 2016

Delårsrapport januari-september 2016

2016-10-18

Håkan Gunnarsson utsedd till ny VD för Bong

Håkan Gunnarsson utsedd till ny VD för Bong

2016-07-18

Delårsrapport januari-juni 2016

Delårsrapport januari-juni 2016

2016-06-08

Bong offentliggör prospekt

Bong offentliggör prospekt

2016-05-18

ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

2016-05-18

Delårsrapport januari-mars 2016

Delårsrapport januari-mars 2016

2016-04-19

Bongs årsredovisning 2015

Bongs årsredovisning 2015

2016-04-11

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

2016-02-18

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Copyright 2015 Bong AB | Uddevägen 3 | 291 25  Kristianstad | Tel: +46 44 20 70 00 | Fax: +46 44 20 70 92 | Privacy Policy